آرمان راه امید دانش (آراد)

درباره ما

آشنایی با مؤسسه آرمان راه امید دانش

 • ارائه خدمات با توجه به سیستم گردش مغزها دربالاترین سطح کیفیت بین‌المللی به متقاضیان و خانواده‌ها
 • توانایی در فراهم نمودن منابع و امکانات لازم
 • امکان بهره‌مندی از شبکه گسترده ارتباطاتی علمی و دانشگاهی در کشورهای مقصد
 • امکان بهره‌مندی از شبکه گسترده ارتباطاتی اجتماعی در کشورهای مقصد به منظور ارائه خدمات مناسب رفاهی اجتماعی
 • توانایی ارائه خدمات حمایتی و هدایتی در کلیه امور روزمره وجاری به ‌منظور کاهش استرس‌ها وشوک‌های روانی
 • امکان ارائه خدمات در بسته‌های گوناگون متناسب با نیاز متقاضیان به منظور فراهم آوری محیطی مناسب و اثربخش برای تحصیل در کشورهای مقصد
 • ارائه خدمات در قالب بسته‌های مشاوره‌ای، اجرایی به ……… نفر متقاضیان تحصیل در کشورهای هلند و مجارستان
 • ارزیابی و شناسایی رشته‌های تحصیلی مناسب و مورد نیاز مورد تایید برای معرفی به متقاضیان

 • توسعه شبکه  ارتباطاتی علمی و اجتماعی بصورت مستمر برای افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات

 • فراهم سازی امکان تبادل تجربه، دانش وپژوهش‌ها مابین مراکز وموسسات آموزش عالی داخلی و کشورهای مقصد

   

 • توانایی افزایش آمادگی تحصیلی دانشجویان
 • ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزا