آرمان راه امید دانش (آراد)

تحصیل در اروپا

تحصیل در اروپا

با توجه به روند تاريخي توسعه دانشگاهها در ايران، كه همواره در بستري جهاني حركت كرده و رشد يافته است، و از سويي، با در نظر گرفتن فرايندهاي رو به رشد جهاني شدن و تاثير اجتناب ناپذير آنها بر علوم و رشد و توسعه علم و دانشگاه، در وضعيت كنوني، در كشور ما نيز گسترش دانشگاهها و بهبود كيفيت آموزش به عنوان يكي از ملزومات توسعه كشور در دهه گذشته، شتاب مضاعفي گرفته كه حاصل آن رشد قابل ملاحظه تعداد دانش آموختگان دورههاي مختلف تحصيلي و توليدات علمي در سالهاي اخير ميباشد  همزمان توجه بيشتر به پژوهش و ايجاد مراكز تحقيقاتي متعدد، منجر به يك جهش بزرگ در توليد علم در كشور گرديده است، بطوري كه ايران هم اكنون يكي از بالاترين ميزانهاي رشد توليد علم در منطقه را داراست.

نگاهي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران ، «ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي»، بيانگر اين واقعيت است كه در راستاي دستيابي به مهم، نيازمند گسترش سطح ارتباطي با ساير كشورهاي جهان هستيم.

اهميت تبادلات علمي دانشمندان را وادار نموده براي فراگيري دانش و نگاههاي متفاوت به آن، به يكديگر بيشتر وابسته باشند. مرزها در علم و حصارهاي جغرافيايي كمتر ميتواند بين دانشمندان فاصله بياندازد.

اعزام دانشجو به خارج براي ادامه تحصيل، اهميت ‌و تأثير بسيار زيادی دارد به شكلي كه حتي كشورهاي پيشرفته جهان نيز از اين امر مهم بي نياز نيستند، اين در حالي است كه هنوز در كشورهاي در حال توسعه، توجه كافي و مديريت مناسبي براي بهره‌مندي از مزاياي اعزام دانشجويان به خارج از كشور نميشود وهمچنین رویکردی بر مدیریت گردش مغزها دیده نمیشود. و در عمل به جای تبادل وگردش علم و دانش ما با فرار مغزها مواجه هستیم که صدمات اقتصادی آن جبران‌ناپذیر می­باشد.

با توجه به هزينه‌ها و سرمايه‌گذاريهاي انجام شده، در رابطه با اعزام دانشجو دستاوردها و نتايجی بدست بدست‌آمده با سياستها و برنامه‌هاي اعزام به خارج از كشور متناسب نمی باشد. در این بین نقش موسسه های اعزام دانشجو  در کاهش فرار مغزها وتبدیل آن به گردش و تبادل علم ودانش بسیار پراهمیت است.

لازم به ذکراست که این مسئله مهمترین هدف وانگیزه ما از تصمیم به فعالیت در این حوزه می‌باشد.

طبيعي است شناخت مشكلات پیش‌روي اعزام ، تحصیل ‌و زندگی دانشجويان در خارج و تلاش در رفع آنها مي­تواند شرايطي را فراهم آورد كه دانشجویان تحت یک برنامه مدیریت شده با کمترین استرس ونگرانی در مناسب‌ترین محیط با فراغ خاطر بيشتر به تحصيل بپردازند و با سطح علمي بالاتر وهمچنین کارایی اثربخش‌تر به كشور باز گردند.

مهمترين مشكلات دانشجويان برای تحصیل عبارتند از:

  • انتخاب رشته ودانشگاه مناسب ،

  • نداشتن برنامه جامع از مرحله اعزام ،دوران تحصیل و پس از آن

  • تفاوتهاي فرهنگي، وعدم آشنایی با فرهنگ کشور مقصد

  • عدم آشنایی با قوانین و مقررات کشور مقصد در بخشهای اجتماعی، آموزشی ، بهداشتی، درمانی، حقوقی و مالی

  • ضعف زبان

  • عدم توانايي در برقرار ساختن ارتباط مؤثر با مدرسان و ساير دانشجويان ودر نتیجه به علت مشارکت پایین کاهش سطح علمی و آموزشی ودر خیلی از موارد به اتمام نرساندن دوره تحصیلی

  • مشکلات اقتصادی ،معیشتی و اسکانی

  • مواجهه با استرس‌های روانی با توجه به فرهنگ ايراني و تعلقات خاطر بسيار زياد به خانواده ،

  • نگرانیهای خانواده‌ها به علت نبودن یک رابطه تعاملی سیستم‌مند

  • بهره‌نگرفتن از سیستمهای حمایتی و هدایتی در کلیه امور روزمره وجاری

 در يك نگاه كلي مي­توان مشكلات دانشجويان را به مسائل فردي، خانوادگي، دانشگاهي واجتماعی تقسیم نمود.

در این راستا با هدف ارائه خدمات مناسب با رویکرد گردش مغزها ، در جهت کاهش و رفع مشکلات پیش‌رو دانشجویان وفراهم آوری مسیر رشد وتوانمند سازی آنان از دانش و منابع خود استفاده می‌نماییم.