آرمان راه امید دانش (آراد)

ویزای تحصیلی

انواع ویزای شنگن و تحصیلی

ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزای تحصیلی

 
ویزای برای تحصیل، تحقیق، آموزش و یا دیگر اهداف مشابه
  • نامه پذیرش که نشان دهنده اجازه شرکت در کلاس ها باشد
  • گواهی تکمیل یا شرکت در دوره ها
  • گواهی اثبات توان مالی