آرمان راه امید دانش (آراد)

انواع ویزای شنگن و تحصیلی

انواع ویزای شنگن و تحصیلی

 

ویزای شنگن در ۴ نوع صادر می شود :

ویزای نوع A

ویزای ترانزیت است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را ندارد و می تواند فقط در یکی از فرودگاههای شنگن پرواز خود را تعویض و راهی کشوری در خارج از شنگن گردد.

ویزای نوع B

ویزای عبور است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را دارد و میتواند از شنگن بعنوان منطقه عبوری استفاده نماید تا از طریق زمینی خود را به کشور دیگری غیر شنگن برساند.

ویزای نوع C

ویزای توریستی است که اکثر ایرانیان با آن وارد شنگن می شوند.

ویزای نوع D

ویزای بلندمدت است که معمولا تجار و بازرگانان از آن استفاده می کنند تا بتوانند در طی سال، بارها به شنگن وارد و از آن خارج شوند.

ویزای برای تحصیل، تحقیق، آموزش و یا دیگر اهداف مشابه
  • نامه پذیرش که نشان دهنده اجازه شرکت در کلاس ها باشد
  • گواهی تکمیل یا شرکت در دوره ها
  • گواهی اثبات توان مالی
schengen-visa-countries