آرمان راه امید دانش (آراد)

سیستم آموزشی هلند

سیستم آموزشی هلند در آموزش عالی

دو نوع آموزش عالی در هلند وجود دارد. تحقیق محور و کار محور:

 

  • تحصیلات تحقیق محور توسط دانشگاه های تحقیقاتی سنتی ارائه می شود (WO).
  • تحصیلات عالی حرفه ای توسط دانشگاه های علوم کاربردی ارائه می شود (HBO).
  • دوره های ارائه شده در دانشگاه های علوم کاربردی دانشجویان را برای حرفه هایی خاص آماده می کنند و عملی تر هستند. این دانشگاه ها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می دهند.
  • دوره های ارائه شده در دانشگاه های تحقیقاتی بر جنبه های نظری دروس تمرکز دارند و دانشجویان را برای انجام تحقیقات مستقل آماده می کنند. این دانشگاه ها مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می دهند.