آرمان راه امید دانش (آراد)

تحصیل در هلند در مقطع کارشناسی

تحصیل در هلند در مقطع کارشناسی

یکی از راه های تحصیل در هلند، تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه های این کشور می باشد. دوره تحصیلی لیسانس با نام (Bachelor) شناخته شده است. فرد متقاضی برای اقدام در این مقطع با سپری کردن یکی از دوره ی مدارس عالی (HBO) اجازه اولیه ورود به این مقطع را کسب می نماید . این دوره همانند کشور ایران چهار ساله می باشد. در این دوره چهار ساله به طور میانگین در حدود ۱۷۰ واحد درسی در کورس تحصیلی متقاضی می باشد. اتمام دوره تحصیلی در این مقطع منوط به سپری کردن تعداد واحد های درسی، ارائه پایان نامه آموزشی و کسب نمرات مورد قبول از واحد های درسی اخذ شده در طول دوره آموزشی خود می باشد.

در دانشگاه های علوم کاربردی متقاضی می تواند در برنامه های کارشناسی در طیف وسیعی از رشته ها نظیر اقتصاد، مراقبت های بهداشتی، هنرهای زیبا، کشاورزی و غیره ثبت نام کند. در هر رشته، انواع زیادی از برنامه ها وجود دارد که می تواند در محتوا از با موسسات دیگر در کشور هلند متفاوت باشد.

دانشگاه های علوم کاربردی آزادی زیادی در تعیین محتوا و ساختار برنامه هایشان دارند. در بیشتر دوره های آموزشی در کشور هلند و در مقطع کارشناسی، دانشجویان به ناچار باید در یک دوره یک ساله آمادگی شرکت کرده و پس از آن وارد دوره اصلی تحصیل خواهند شد.

مزایای تحصیل در مقطع کارشناسی کشور هلند عبارتند از:

  • آمادگی کلی برای شروع تحصیل
  • آمادگی حضور در بازار کار کشور هلند
  • شرکت در دوره های کارآموزی
  • افزایش توانایی پیوستن به بازار کار

نکته الزام آور این است که متقاضی مانند هر مقطع دیگری برای تحصیل در کشور هلند باید مدرک زبان انگلیسی برای نشان دادن سطح تسلط خود به زبان انگلیسی در اختیار داشته باشد. این سطح برای دوره کارشناسی در کشور هلند، معادل آیلتس 6 می باشد. نکته قابل توجه اینکه در صورت داشتن آیلتس با نمره کمتر فرد می تواند در دوره های پیش نیاز دانشگاه ها شرکت کند( البته تمامی دانشگاه ها این دوره را ارائه نمی دهند.)