آرمان راه امید دانش (آراد)

سیستم آموزشی مجارستان در آموزش عالی

سیستم آموزشی مجارستان در آموزش عالی

آموزش عالی مجارستان بین دو سیستم کالج ها و دانشگاه ها تقسیم شده است ، البته این دو مقوله خیلی مجزا نیستد و اغلب کالج ها مستقیما وابسته به یک دانشگاه هستند و یا به عنوان دانشکده های دانشگاه فعالیت می کنند . دانشگاه ها معمولا دوره های کالج و دانشگاه را در اختیار دارند .

در سیستم قدیمی ، دوره های آموزشی در کالج سه یا چهار ساله بوده است ، در حالیکه امروزه تحصیلات کالج به استثنای رشته پزشکی به پنج سال نیز می رسد . مطالعات دانشگاهی در مجارستان در سه مرحله کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا است .

تحصیل در مجارستان در دانشگاه ها ، تقریبا مشابه تحصیلات کالج می باشد با این تفاوت که دوره های تحصیلی طولانی تر خواهد بود . از سال 2005 و 2006 ، موسسات آموزش عالی مجارستان تغییرات را به سمت مقررات سیستم بولونیا اعمال کردند .در سیستم جدید ، هر دو کالج ها و دانشگاه ها ممکن است با توجه به شرایط لازم ، برنامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا را اجرا کنند . سال تحصیلی مجارستان از سپتامبر تا ژوئن با تعطیلات طولانی در ماه های ژوئیه و اوت اجرا می شود .

 تحصیل در مجارستان در دانشگاه ها و کالج های این کشور امکان پذیر است . دانشگاه های مجارستان از جمله معتبرترین ها در اروپا به شمار می روند . در سال های اخیر این کشور کوشیده تا با اجرای اصلاحات اساسی سطح آموزش خود را با کشورهای پپشرفته دنیا برابر سازد . تعداد موسسات خصوصی چند برابر مراکز دولتی می باشد که همین امر موجب شده تا پذیرش دانشجویان بین المللی راحت تر صورت گرفته و هر ساله دانشجویان زیادی به این کشور مهاجرت کنند