آرمان راه امید دانش (آراد)

تحصیل در مجارستان در مقطع کارشناسی

تحصیل در مجارستان در مقطع کارشناسی

بعد از گذراندن دوره کالج متقاضی می تواند وارد دانشگاه شود. در مقطع کارشناسی یا لیسانس مجارستان امکان تحصیل به زبان انگلیسی در برخی رشته ها داده خواهد شد.از شرایط تحصیل کارشناسی در مجارستان داشتن مدرک دیپلم است . برای رشته های پزشکی باید در امتحان ورودی، بعد از دوره کالج شرکت نمود.این آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار می گردد.آزمون کتبی شامل رشته های زیست شناسی، زبان و شیمی است.بعد از مرحله کتبی، وارد مرحله شفاهی می شود. در این بخش از شما یک مصاحبه حضوری به عمل می آید.پس از گذراندن مراحل آزمون و ثبت نام اولیه دوره تحصیلی اغاز خواهد شد.این دوره به زبان انگلیسی ارائه می گردد و مدت زمان تحصیل در رشته های گروه پزشکی همانند ایران است